Zgodovinski in tehnični vidiki rotacijskega izsekovanja

 

  Izvleček predavanja J.Jeurinka na Bohlerjevem seminarju na Dunaju v septembru 1998)

 

Vsebina:

1.    uvod

2.    kratek zgodovinski pregled

3.    posebnosti rotacijskega izsekovanja

4.    idealno rotacijsko orodje

5.    predlogi za izboljšanje rotacijskega izsekovalnega procesa

6.    zaključek

 

1.Uvod  

Specifični evropski problemi:

·      veliko jezikovnih preprek

·      več različnih filozofij o rotacijskem izsekovanju

·      ni izmenjave znanja in izkušenj med tovarnami

·      ni izmenjave znanja in izkušenj med državami

 

Namen tega predavanja

·      spregovoriti o znanju ki bi ga lahko imenovali zadnji dosežki v razvoju tehnologije

·      začeti diskusijo o nekaterih problemh, ki bi jih bilo potrebno raziskati

·      začeti izmenjavo izkušenj

 

Zadnji dosežki v razvoju tehnologije

·      poskusil bom pojasniti kaj razumem pod pojmom " zadnji dosežki v razvoju tehnologije"

·      kot sem že omenil, lahko obstaja več različnih mišljenj v vsaki tovarni in v vsaki evropski državi o tem kaj je to " zadnji dosežek v razvoju tehnologije"

 

Avtodidaktične tendence v kartonažno-predelovalni industriji

·      nezadostno izšolani operaterji poskušajo nove stvari, najdejo rešitve in jih povejo svojim kolegom o svojih dobrih rezultatih

·      pri tem včasih razvijejo nekaj kar je bilo  še pred nekaj leti smatrano za popolnoma zgrešeno

·      ali pa najdejo "nove rešitve", ki pa so standard v drugi tovarniže dolgo časa

 

Avtodidaktične tendence v industriji izdelovanja rotacijskih izsekovalnih orodij

·      ni izmenjave izkušenj med orodjarji, ki izdelujejo rotacijska izsekovalna orodja

·      ko nov orodjar začne izdelovati rotacijska orodja, mora sam priti do tehnike izdelovanja. Narediti mora vse napake, ki so jih naredili njegovi predhodniki, kajti izdelovanje rotacijskih orodij se smatra kot skrivnost

 

 

2. Kratek zgodovinski pregled

 

1962  William Ward je razvil prvi rotacijski izsekovalni stroj, ki je izsekoval na       mehko podlogo. Ward je prodal licenco za izdelavo svojega stroja firmama  "General" v ZDA  in "Genco" v Luebecku na severu Nemčije.

Genco

·      od 1964 je Genco v Luebecku izdeloval rotacijske izsekovalne stroje po Wardovi licenci

·      Genco je dobavil prvi rotacijski izsekovalni stroj firmi "Schelling" v Švici

·      leta 1981 je Genco bankrotiral in iz njega sta nastali dve novi firmi: Corpart in Cortec

·      G.Gehle, bivši šef Genca se spominja, da so na samem začetku rotacijska izsekovalna orodja dobivali iz ZDA, skupaj s stroji

·      ko so sami poskusili izdelati rotacijsko izsekovalno orodje v Nemčiji, so poskusili okriviti leseno ploščo s pomočjo pregrete vodne pare

·      Nože so krivili v vroči oljni kopeli

·      G.Anter, bivši šef prodaje Genca se spominja, da niso mogli prodajati rotacijskih izsekovalnih strojev brez opreme za izdelavo izsekovalnih orodij

·      zato je Genco v zgodnjih letih poleg rotacijskega stroja vedno dobavljal tudi naprave za upogibanje nožev

 

Marbach

·      1965 - Karl Marbach je v Angliji naročil svojo prvo opremo za izdelavo rotacijskih izsekovalnih orodji

·      1966 - Marbach instalira prvi risalni in montažni cilinder v svoji delavnici v Heilbronu

·      1967 - Marbach izda prvo brošuro o trženju rotacijskih izsekovalnih orodij

 

Hesse

·      1968 - Hesse izdela prvo rotacijski izsekovalni orodje nekdanji "Wellpapenwerk Lubbecke", ki se danes imenuje "Stone Europa Carton in Lubbecke"

 

Container Technics

·      1966 - g.J.J.Balster postane tehnični direktor v kartonažnem obratu, kjer imajo rotacijski izsekovalni stroj

·      1973 - J.J.Balster ustanovi firmo Container Technics, ki je v zgodnjih časih tudi izdelovala rotacijska izsekovalna orodja

·      od 1974 deluje Container Technics kot svetovalna in trgovska firma

·      v tem času g.Balster napiše svoj članek "Rotacijsko izsekovanje". To je bil prvi članek o rotacijskem izsekovanju in je deset let veljal kot edino "napisano" pravilo za izdelavo rotacijskih izsekovalnih orodij. Vsebuje navodila za konstruiranje ter vgradnjo nožev in namestitev odbojnih gum.

 

Drugi podatki

·      ostale evropske firme:

·      Emba

·      Martin (rotacijski izsekovalni stroji od leta 1991), izdelali preko 1000 enot

·      Goepfert

·      Texo

 

 

3. Posebnosti rotacijskega izsekovanja

·      prednosti rotacijskega izsekovanja

            - cenejše

            - hitrejša proizvodnja in priprava

            - lahko izsekuje večji format

 

·      slabosti rotacijskega izsekovanja

            - problem točnosti dimenzij v smeri teka stroja

            - problemi žlebljenja

            - problemi odpada

            - ni možno zasekovanje

            - problemi pri zlaganju

 

·      reševanje problemov, če je je dimenzija izdelka napačna

            - če je izdelek napačen,napake ne odkrijemo tako lahko kot pri           

               ploskovnem izsekovanju

            - ne moremo izmeriti na orodju v radialni smeri

            - različna kvaliteta in stanje obloge  na proticilindru lahko povzroči 

               odstopanja na izdelku

            - dobro usposobljen strojnik = dober rezultat (izdelek)

 

·      ugotovitve Clinta A. Medlocka:

            - kombinacije težjih gramatur kot npr. dvojni val imajo tendenco krajšati   

              kartonsko ploščo

            - prazna mesta na orodju povzročajo krajšanje plošče

            - večja koncentracija nožev "podaljšuje" ploščo

            - perforacijski noži podaljšujejo ploščo

            - vlaganje plošče prečno na val podaljšuje ploščo

      - dodatna odbojna guma lahko podaljša ploščo, vendar je ne bo  

        popolnoma kontrolirala

 

4. Idealno rotacijsko orodje

 

Cilj

·      izkoristiti prednosti rotacijske tehnologije

·      nadomestiti pomankljivosti rotacijske tehnologije

 

Izdelava orodja

·      pravilen načrt izdelka

       - minimalna širina šlicev

       - izogibati se področij z odpadom

       - pravilno oblikovanje področij z odpadom

       - združevanje in spajanje več kot ene škatle na orodju

·      razpored odboje gume

 

Načrt izdelka

·      izdelava orodja se ne začne v orodjarni, temveč v prodajnem oddelku z vzorcem (J.Balster)

·      skoraj vsi ljudje iz proizvodnje to vedo, a pozabijo pod pritiskom vsakodnevnih nalog

·       včasih ne preverijo, če je načrt škalte za ploskovni stroj primeren tudi za rotacijski izsekovalni postopek

 

Principi vgradnje nožev

·      nožev nikoli spajati pod pravim kotom!

·      nobenih tangencialnih spojev

·      škatla naj ima zaprto zunanjo obliko

 

Izsekovalni noži

·      nazobčani izsekovalni noži so najboljša rešitev za rotacijsko izsekovanje

·      v glavnem se uporablja nož z 12 TPI (teeth per inch = zob na colo)

·      pojavlja se veliko drugih izsekovalnih nožev, ki pa izginejo tako hitro kot se pojavijo

 

Različne višine izsekovalnih nožev

·      zaradi rotacije imajo radialni noži boljši izsekovalni učinek

·      zato se aksialni noži uporabljajo malo višji

·      zaradi tega dobimo v povprečju približno enak izsekovalni učinek

·      kdor ne uporablja različno visokih radialnih in aksialnih nožev tvega probleme v kvaliteti

 

Enostransko brušeni izsekovalni noži  (SF)

·      se vstavljajo pri izsekovanju šlicev (rež) kjer stojijo blizu skupaj

·      se vstavljajo v glavnih horizontalnih smereh

·      pomagajo kompenzirati nekatere probleme pri izsekovanju in luščenju

·      so bili opisani in utemeljeni v članku J.Balstra, ki pravi, da se, kdor jih ne uporablja, odreka možnosti optimalnega izsekovanja.

 

Zakaj orodjarji ne uporabljajo enostransko brušenih izsekovanih nožev?

·      mnogi orodjarji ne poznajo teh nožev

·      imajo hudo konkurenco

·      imeti bi morali več vrst nožev v skladišču

·      zaradi spremembe mer, ki bi jih morali upoštevati pri uporabi SF nožev

 

Žlebilne linije

·      pri rotacijskem postopku izsekovanja ne moremo uporabljati žlebilnih podlog ali kanalov zaradi osciliranja priticilindra z oblogo

·      to pomankljivost - v primerjati s ploskovnim izsekovanjem - se lahko delno kompenzira z uporabo posebnih žlebilnih gum in posebnih profilov žlebilnih linij

·      priporoča se "flexi crease" guma, posebno v smeri valov

·      prečno na tek valov se priporoča uporaba ploščatih profilov, narobe obrnjenih žlebilnih linij ali 8PT širokih linij z ploščato "glavo"

 

Magični noži ?

·      npr. Supercut, CleanCut, Arrowhead

·      veliko marketinga, a malo pravega znanja

·      ni dokumentiranih preizkusov in rezultatov

·      dobavitelji nimajo ustreznih informacij

 

Greg Zimmer

·      je poskusil dati jasen opis kje uporabljati katero vrsto nožev

·      v svojih člankih je poskusil opisati prednosti in pomankljivosti nožev z več ali manj TPI

·      predvsem pa navaja kaj njegovi kupci naročajo in ne pove zakaj to naročajo in zakaj se obnese

·      Zimmer pravi: - več kot je TPI, več pritiska rabiš za izsek

                             - več kot je TPI, lepši je rob izsekanega izdelka

                             - v nekaterih primerih lahko podaljšaš življenjsko dobo

                                obloge, ker  zobci ne prodirajo tako globoko

 

Namestitev odbojnih gum in luščenje

·      pri rotacijskem postopku ni enote za izbijanje odpada, imamo le odbojno-izbijalno gumo

·      guma mora bit pet- do desetkrat hitrejša kot pri ploskovnem izsekovanju

·      čas za izbijalni gib je petdesetinka sekunde (1/50'')

 

Štiri funkcije odbojne gume

·      izbijanje odpada

·      ločevanje izsekanega izdelka in orodja

·      izboljšanje žlebljenja

·      vodi kartonsko ploščo

 

Časovni problemi

·      odpadek mora izpasti iz orodja še preden izdelek pride iz stroja

·      če izdelek in odpadki iz šlicev in manjših delov pridejo iz stroja istočasno, pomeni, da ni dobrega izbijanja

·      majhni koščki odpadkov se bodo nabirali v skladovnici

 

Koliko časa ima guma da izbije odpadek?

·      če je hitrost izsekovanja 7200 plošč na uro (kar ni nerealno), potem je potrebno za obrat orodja pol sekunde

·      vpadni kot rotacijske štance znaša 30 od 360, torej eno dvanajstino

·      pol sekunde delimo z dvanajst in dobimo 0,04 sekunde za stisk in izmet odbojne gume

·      iz tega sledi, da polovica časa (ki ga ima guma za postopek izbijanja) znaša eno petdesetinko sekunde

 

Pripomba o kvaliteti

·      celična guma (ekspandirana z dušikom) je približno 400% dražja kot odgovarjajoči nadomestni izdelki

·      vendar je tu dopustno štediti le v primeru, da nam ni važna hitrost procesa in življenjska doba izsekovalnega orodja

 

5. Predlogi za izboljšanje rotacijskega izsekovalnega procesa

·      oscilirajoči proticilinder

·      PIV pogon

·      ekvalizer

·      brusilni oblog

·      sekcija z distančniki

·      kontrola izsekovalnega pritiska

 

R.Montenegrov - sistem menjave oblog

·      novost - sistem menjave oblog v treh minutah

·      pri menjavi se vse obloge premakne za eno mesto v levo, skrajno levo oblogo pa se prenese na desni konec cilindra

·      menjava se opravi dva- do trikrat na dan

·      doseže se enakomerna obraba površine vseh oblog

·      posledica je boljše izsekovanje, žlebljenje in izbijanje odpada

 

Optimalni učinek

·      optimalni učinek rotacijskega stroja dosežemo

            - če je stroj na visokem tehničnem nivoju

            - če je izsekovalno orodje narejeno v skladu z zadnjimi dosežki     

              tehnologije in znanjem

            - če je tudi priprava dela ustrezno organizirana

   NazajPrva stran - Ponudba - Tehnične informacije - Kontakt - Kazalo 


Copyright © International Die Technology,d.o.o.,  2002 - 2004. Vse pravice so pridržane.

Server Info